Jak wygląda współpraca z Abrys

Dobry projekt wnętrza to efekt skutecznego współdziałania Klienta z projektantem. Natomiast projektowanie wnętrz – jako proces – zaczyna się od osobistego zapoznania się mającego na celu wydobycie jak największej ilości informacji, potrzebnych do rozpoczęcia działań projektowych i aranżacyjnych. Oczekiwany skutek to inspirujące, szyte na miarę wnętrze, do którego z przyjemnością wracamy, tam żyjemy według własnego rytmu, upodobań, gustów, rozwijamy się i pracujemy. Do osiągnięcia tak zrównoważonego, spełniającego oczekiwania wszystkich mieszkańców wnętrza prowadzi droga podzielona na kilka etapów pracy , związanych z użyciem odpowiednich narzędzi do projektowania. Nie każde wnętrze projektuje się takimi samymi narzędziami, trzeba pamiętać, że są to tylko środki do celu, który można osiągnąć na wiele sposobów.

PROJEKT WNĘTRZA – JAK PRZEBIEGA WSPÓŁPRACA Z ABRYS

 

Projekt wizualizacja oraz realizacja mebla dla klienta Abrys - szafka na wino

Rysunek szczegółowy zatwierdzonej wizji mebla zaprojektowanego specjalnie dla klienta – miłośnika win. Zdjęcie z końcowego etapu realizacji “szafy” – wykonawca pracował na podstawie wytycznych materiałowych oraz szczegółowych rysunków.

Proces dochodzenia do pożądanego rezultatu może mieć różne formy. Zasadą nadrzędna jest wywiad z klientem: czy preferuje spotkania, rozmowy telefoniczne, maile, wizyty w sklepach itp. Na podstawie tego czego dowiemy się o kliencie, jego trybie życia, możliwościach czasowych sporządzamy plan działania. Poniższy schemat jest tylko i wyłącznie przykładowym streszczeniem potencjalnej współpracy.

ETAP 1:

Na początku spotykamy się i rozmawiamy o potrzebach i oczekiwaniach Kliena: jego gustach, hobby, marzeniach, rodzinie. Na podstawie rozmowy sporządzamy notatki, które podczas trwania współpracy ewoluują: podlegają uszczegółowieniu, czasem zmianie.

ETAP 2:

Następnie umawiamy się na pomiar na budowie, a na jego podstawie wykonujemy koncepcje na rzutach z góry ( skala 1:50 ) wraz z opisem i wymiarami. Koncepcji jest kilka – w zależności od możliwości. Spośród tych koncepcji Klient wybiera jedną lub modyfikacje lub połączenie kilku przesłanych.

ETAP 3:

Z wybranej koncepcji wykonujemy wirtualny model 3d, który przedstawiamy na spotkaniu. Do prezentacji dołączamy płytę cd z proponowanymi oraz użytymi podczas budowy modelu materiałami.

ETAP 4:

Dopracowujemy model zgodnie z sugestiami Klienta i na podstawie ostatecznej wersji ( funkcjonalnej ) wykonujemy rysunki dla potrzeb prac budowlanych. Rysunki wykonawcze:

  • rysunek z rozmieszczeniem ścian: ewentualne wyburzenia, nowe ścianki itp.
  • rysunek z rozmieszczeniem sprzętów: wymiarami i opisem
  • rysunek z rozmieszczeniem punktów wodno ? kanalizacyjnych
  • rysunek z rozmieszczeniem punktów elektrycznych

ETAP 5:

Określamy ostatecznie materiały wykończeniowe i sprzęty i uwzględniając je wykonujemy pozostałe rysunki wykonawcze:

  • rozmieszczenie płytek
  • detale mebli na wymiar
  • zabudowa kuchenna
  • szczegół sufitów, zabudów, kominka itp.
  • dobór materiałów, sprzętów, opraw wraz z ilościami i adresami sklepów

Dokumentacja, którą otrzymuje Klient w wyniku prac projektowych: arkusze z rysunkami wykonawczymi ( skala 1:50, 1:25 ), arkusze z rysunkami szczegółowymi ( skala 1:25 ), plik tekstowy z materiałami wykończeniowymi i sprzętami, adresy gdzie zrobić zakupy. Wszystkie rysunki ostateczne oraz zestawienie materiałów i sprzętów.

Aby klient mógł upewnić się co do wyboru materiałów, sprzętów i kolorystyki wykorzystanej w aranżacji wykonujemy wizualizacje niezbędnych wnętrz. Aby dopasować możliwości finansowe do jakości wizualizacji wykonujemy je na różnych poziomach tak aby każdy mógł skorzystać z pomocy przy urządzaniu wnętrza. Wizualizacje wykonujemy na podstawie ruchomego modelu 3d, który przedstawiamy po wyborze funkcjonalnej koncepcji.